LAFARGE KREDITI za Izgradnju

Početna / Lafarge krediti

KREDITI ZA IZGRADNJU

PROMOTIVNI MATERIJAL

MOJ DOM KREDITI

ZAHTEVI ZA KREDITE

ADMINIS. ZABRANA ZAHTEV ZA KREDIT

Lafarge Prodaja

 • 021/874-636

Info centar - Societe Generale

moj dom logo

LAFARGE MOJ DOM KREDITI

Gradi / Završi započeto / Renoviraj

Krediti za kupovinu građevinskog materijala i završetak započete gradnje!

Uslov za odobrenje kredita je kupovina najmanje 20% Lafarge proizvoda.

Lafarge MOJ DOM krediti su:

 • Dinarski krediti
 • Sa fiksnom kamatnom stopom
 • Bez učešća
 • Bez troškova obrade
 • Bez obaveze prenosa zarade
moj dom kredit ilustracija

Krediti se odobravaju direktno na stovarištima, bez odlaska u ekspozituru banke.

Odobrenje kredita za samo dva sata!

Period otplate može biti 12, 24 i 36 meseci.

Krediti sa periodom otplate 12 meseci su potpuno oslobođeni kamate i troskova odobrenja!

Krediti se odobravaju u dinarima, u vrednosti od 12.000 do 350.000 dinara, a mesečna rata je ista tokom celog perioda otplate.

Za krajnje kupce koji će u momentu otplate poslednje rate kredita imati od 70 do 75 godina života krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

 • period otplate kredita 12 meseci
 • maksimalni iznos kredita je 100.000 dinara
 • domaći penzioneri
 • postoji obaveza plaćanja administrativnih troškova u visini od 2.95%, a koji će biti obračunati i plaćeni u jednakim delovima uz svaku mesečnu ratu.

Neophodna dokumentacija za podnošenje zahteva za kredit:

 • lična karta
 • overena potvrda o visini primanja (za zaposlene)
 • poslednji ček od penzije (za penzionere)

KREDIT MOJ DOM - RSD

Reprezentativni primeri za kredit MOJ DOM sa fiksnom kamatnom stopom.

ROK OTPLATE

12 / meseci
 • Iznos kredita 100.000 dinara
 • Mesečna rata 8.333,00 dinara
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 0%
 • Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 0%
 • Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trošak) 100.000 RSD

ROK OTPLATE

24 / meseci
 • Iznos kredita 100.000 dinara
 • Mesečna rata 4.458,00 dinara
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 6.50%
 • Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 6.79%
 • Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trošak) 106.994 RSD

ROK OTPLATE

36 / meseci
 • Iznos kredita 100.000 dinara
 • Mesečna rata 3.162,00 dinara
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 8.50%
 • Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 8.97%
 • Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trošak) 113.819 RSD

Napomena banke

Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama Societe Generale banke. EKS u primerima obračunat na dan 25.01.2017.

LISTA PROIZVODA KOJE MOŽETE KUPITI UZ NAŠE KREDITE

( U zavisnosti od raspoloživosti na stovarištima )

 • Lafarge proizvodi
 • Materijal za grejanje i vodovod
 • Alati, mašine i sitan inventar
 • Sve vrste pločice i podnih obloga
 • Proizvodi od PVC materijala
 • Baštenska oprema
 • Drvena građa
 • Beton i proizvodi od betona
 • Elektro materijal
 • Elementi za opremanje kupatila
 • Boje i lakovi
 • Krovni pokrivni elementi
 • HTZ oprema i odevni predmeti
 • Gvožđe

SAZNAJTE BRZO I LAKO KOLIKA JE VAŠA RATA ZA KREDIT

Planirate gradnju, ali Vam nedostaju finansijska sredstva i kvalitetni građevinski materijali? Lafarge moj dom kredit je rešenje za Vas! Uverite se lako! Putem ovog kalkulatora kredita možete izračunati koliki bi bio iznos Vaše rate za kredit MOJ DOM. Obračun putem kalkulatora je informativnog karaktera.

Na period od...

Iznos mesečne rate bi iznosio...

____ Dinara


Ukupan iznos za vraćanje...

____ Dinara


Ukupan iznos kamate...

____ Dinara

SoGe logo

MAPA KREDITA MOJ DOM