LAFARGE KREDITI za Izgradnju

Početna / Lafarge krediti

KREDITI ZA IZGRADNJU

Krediti MOJ DOM KREDITI

PROMOTIVNI MATERIJAL

MOJ DOM KREDITI

ZAHTEVI ZA KREDITE

ADMINIS. ZABRANA ZAHTEV ZA KREDIT

Lafarge Prodaja

 • 021/874-636

Info centar - Societe Generale

lafarge logo

LAFARGE MOJ DOM KREDITI

Gradi / Završi započeto / Renoviraj

Krediti za kupovinu građevinskog materijala i završetak započete gradnje

Uslov za odobrenje kredita je kupovina najmanje 20% Lafarge proizvoda.

Lafarge MOJ DOM krediti su:

 • Dinarski krediti
 • Sa fiksnom kamatnom stopom
 • Bez učešća
 • Bez troškova obrade
 • Bez obaveze prenosa zarade
moj dom kredit ilustracija

Kredit se odobrava direktno na stovarištima, bez odlaska u ekspozituru banke

Odobrenje kredita za samo dva sata

Period otplate može biti 12, 24, 36 i 48 meseci

Krediti sa periodom otplate 12 meseci su potpuno oslobođeni kamate i troškova odobrenja

Krediti se odobravaju u dinarima, u vrednosti od 12.000 do 1.500.000 dinara, a mesečna rata je ista tokom celog perioda otplate

Za krajnje kupce, koji će u momentu otplate poslednje rate kredita imati od 70 do 75 godina života, krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

 • period otplate kredita 12 meseci
 • maksimalni iznos kredita je 100.000 dinara
 • domaći penzioneri
 • postoji obaveza plaćanja administrativnih troškova u visini od 2.95%, a koji će biti obračunati i plaćeni u jednakim delovima uz svaku mesečnu ratu.

Neophodna dokumentacija za podnošenje zahteva za kredit:

 • lična karta
 • overena potvrda o visini primanja (za zaposlene)
 • poslednji ček od penzije (za penzionere)

KREDIT MOJ DOM - RSD

Reprezentativni primeri za kredit MOJ DOM sa fiksnom kamatnom stopom.

ROK OTPLATE

12 / meseci
 • Iznos kredita 100.000 RSD
 • Mesečna rata 8.333.33 RSD
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 0%
 • Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 0%
 • Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trošak) 100.000 RSD

ROK OTPLATE

24 / meseci
 • Iznos kredita 100.000 RSD
 • Mesečna rata 6.443,72 RSD
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 6.00%
 • Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 6.27%
 • Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trošak) 106.443,72 RSD

ROK OTPLATE

36 / meseci
 • Iznos kredita 100.000 RSD
 • Mesečna rata 3.152,29 RSD
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 8.30%
 • Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 8.76%
 • Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trošak) 113.482,25 RSD

ROK OTPLATE

48 / meseci
 • Iznos kredita 100.000 RSD
 • Mesečna rata 2.508,49 RSD
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 9.30%
 • Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 9.86%
 • Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trošak) 120.407,83 RSD

Napomena banke

Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama Societe Generale banke. EKS u primerima obračunat na dan 27.02.2019.

SAZNAJTE BRZO I LAKO KOLIKA JE VAŠA RATA ZA KREDIT

Planirate gradnju, ali Vam nedostaju finansijska sredstva i kvalitetni građevinski materijali? Lafarge moj dom kredit je rešenje za Vas! Uverite se lako! Putem ovog kalkulatora kredita možete izračunati koliki bi bio iznos Vaše rate za kredit MOJ DOM. Obračun putem kalkulatora je informativnog karaktera.

Na period od...

Iznos mesečne rate bi iznosio...

____ Dinara


Ukupan iznos za vraćanje...

____ Dinara


Ukupan iznos kamate...

____ Dinara

SoGe logo

MAPA KREDITA MOJ DOM