Savremena poluprefabrikovana gradnja

Početna / Sistem duplih poluprefabrikovanih zidova (DWS-Double Wall System)

LAFARGE KUĆE

Lafarge Kuće

 • 063 522 246
 • 063 535 144

Societe Generale-Korisnički centar

lafarge dws logo

O SISTEMU DUPLIH POLUPREFABRIKOVANIH ZIDOVA (DWS-Double Wall System)

Lafarge kuće™ izgrađene su sistemom duplih poluprefabrikovanih zidova (DWS-Double Wall System). Danas je to kvalitetan, pouzdan i efikasan način gradnje koji se primenjuje u celom svetu, a od skoro i u Srbiji. U fabrički proizvedene zidne elemente glatke površinske obrade, ugrađeni su slepi okviri za vrata i prozore, razvodne kutije za elekroinstalacije i ostali instalacijski prodori.

PREDNOSTI DWS SISTEMA

 • Brza i jednostavna montaža
 • Bez upotrebe horizontalne i vertikalne oplate
 • Smanjena potreba za podupiranjem
 • Smanjena količina armiračkih radova prilikom građenja objekta
 • Ugradnja slepih okvira za vrata i prozore
 • Ugradnja razvodnih kutija za elektroinstalacije i izvedeni ostali instalacijski prodori
 • Nema potrebe za malterisanjem, već samo za finalnom obradom gletovanjem i farbanjem zbog vrlo glatke obrade površina
dws izgradnja primena
3d model 3d model

Proračunski model konstrukcije

spoj ploce zid

Detalj veze zida i ploče

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Vertikalne nosive elemente objekta čini sistem nosivih poprečnih i podužnih zidova. Zidovi se sastoje od dva betonska platna debljine 5-6 cm, međusobno povezana rešetkastim armaturnim nosačima (binorima) tokom procesa prefabrikacije, sa ugrađenom armaturom u zidovima, i naknadno (na gradilištu) betoniranim jezgrom zida. Međuspratna konstrukcija se sastoji od montažnih armiranobetonskih „omnia” ploča debljine 5-6cm. Sadrži armaturu donje zone spratne ploče i rešetkaste armaturne nosače. Elementi se naknadno monolitizuju dodavanjem armature u gornjoj zoni ploče i jezgru zida.

SLOBODA PROJEKTOVANJA Opisani konstruktivni sistem omogućava apsolutnu slobodu projektovanja kao i kod monolitnih armiranobetonskih konstrukcija. Rasponi su ograničeni izborom rasporeda vertikalnih nosivih elemenata, odnosno kontrolom graničnih stanja nosivosti i graničnih stanja upotrebljivosti.Optimalni utrošak materijala se dobija za raspone između 6.0 i 6.5m.

STATIČKI PRORAČUN Opisani konstruktivni sistem u pogledu statičkog tretmana odgovara monolitnim armiranobetonskim konstrukcijama, jer omogućava naknadnu ugradnju potrebne proračunate armature i kvalitetnopreklapanje i sidrenje šipki u monolitnom delu elemenata.

TRANSPORT ELEMENATA Poluprefabrikovani elementi dopremaju se na gradilište specijalnim vozilima fabrike. Unutrašnji transport na gradilištu se vrši kranskom dizalicom ili autodizalicom.

UGRADNJA ELEMENATA Ugradnja elemenata se vrši prema planovima montaže koji se isporučuju naručiocu zajedno sa elementima. Planove montaže izrađuje tehnološka konstruktorska grupa fabrike opremljena modernim softverskim alatima. U sklopu planova montaže isporučuje se i ostala tehnička dokumentacija (radionički crteži poluprefabrikovanih elemenata i svi detalji horizontalnih i vertikalnih veza elemenata koji su potrebni radi ugradnje dodatne armature na gradilištu).

ZVUČNA IZOLACIJA Povećana buka čini boravak u stambenim zgradama vrlo neugodnim, pa je zbog toga ograničavanje prenosa zvuka kroz vazduh i udarnog zvuka prevashodan cilj predloženog sistema. Svakako se preporučuje upotreba plivajućeg poda preko montažnih armiranobetonskih "omnia" ploča uz primenu elastičnih traka i ploča za sprečavanje prenošenja zvučnih udara.

ZAŠTITA OD POŽARA Preventivna zaštita od požara duplih betonskih zidova i „omnia” ploča je istovetna preventivnoj zaštiti od požara za objekte čiji se armiranobetonski elementi izvode na licu mesta. Zaštita od požara za zahtevani stepen otpornosti prema delovanju požara se postiže izborom odgovarajuće debljine elemenata, zaštitnog sloja betona do armature i povećanjem dužine sidrenja armature nad osloncima.

dws sistemi

Koeficijent prolaza toplote U [W/m²K]

koeficijent prolaza toplote dws zidovi

TOPLOTNA IZOLACIJA Poboljšanje energetske efikasnosti stambenih objekata je moguće sprovesti korišćenjem različitih mera, pri čemu je potrebno voditi računa i o finansijskim aspektima njihove primene. U D-WALL System-u (DWS) je previđena upotreba savremenih kompozitnih materijala (lakih betona sa koeficijentom toplotne provodljivosti l≤0.35W/mK i čvrstoćom pri pritisku fc≥25MPa, odnosno drvo-cementnog kompozita sa koeficijentom toplotne provodljivosti l≤0.100W/mK).

Time se postiže:

 • sprečavanje pojave termo mostova u konstrukciji
 • poboljšanje ukupnih termičkih svojstava objekta
 • ušteda finansijskih sredstava

Zahtevi za energetskom efikasnošću su identični zahtevima za monolitno izgrađene objekte i primenjuju se ista pravila za proračun koeficijenata prolaza toplote.

dws sistemi